Outplacement, doradztwo zawodowe


 Współpracujemy z organizacjami podczas procesów outplacementowych. Świadczymy usługi doradztwa personalnego i zawodowego. Pracujemy metodą coachingową (coaching kariery) lub metodą tradycyjnego doradztwa.

Tworzymy Indywidualne Plany Działania.

 

Oferujemy:

 • wsparcie podczas procesów restrukturyzacji,
 • outplacement indywidualny,
 • executive outplacement,
 • coaching kariery,
 • analizę behawioralną Extended DISC,
 • diagnozę preferencji zawodowych,
 • zbadanie posiadanych kompetencji,
 • przygotowanie do udziału w Assessment Center,
 • aktualną informację o rynkach pracy,
 • pomoc w odkryciu mocnych i słabych stron,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • trening rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ułożenie Indywidualnego Planu Działania i monitoring jego realizacji.

 

Wystawiamy faktury VAT.

Oferta doradztwa zawodowego - www.doradcazawodowy.pro.