Extended DISC


Analizy behawioralne Extended DISC wykorzystują jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC.

Model, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga opisuje i analizuje naturalny sposób reakcji jednostki na bodźce z otoczenia.

Analizy mogą opisywać m.in. naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą.

 

Analiza jest stosowana między innymi w takich obszarach jak:

  • Rekrutacja
  • Budowanie ścieżek kariery
  • Awanse wewnętrzne
  • Coaching i mentoring
  • Programy rozwoju umiejętności przywódczych
  • Szkolenia z zakresu komunikacji
  • Szkolenia z zakresu sprzedaży i negocjacji
  • Szkolenia z zakresu obsługi klienta
  • Budowanie i zarządzanie zespołem

 

Oferujemy wykonanie analizy dla Ciebie, Twojego zespołu, Twojej firmy.