Assessment / Development Center


Jeśli chcesz dobrze zbadać kompetencje kandydatów do pracy lub potrzebujesz dobrać swoich najlepszych pracowników do określonych funkcji lub zespołów proponujemy Assessment Center i Development Center.

 

To metody oceny kompetencji i potencjału rozwojowego kandydatów i pracowników.

 

W ramach współpracy możemy:

  • opracować listy kompetencji, podlegających ocenie,
  • zaprojektować narzędzia diagnostyczne,
  • przeprowadzić diagnozę kompetencji wraz z pełną organizacją wydarzenia,
  • brać udział w diagnozie jako asesorzy,
  • przeszkolić przyszłych asesorów wśród Twoich pracowików,
  • przygotować raporty z diagnozy kompetencji,
  • udzielić informacji zwrotnych uczesnikom badania,
  • przeszkolić Twoich pracowników z zakresu użycia metody AC/DC.